onsdag 3 december 2014

WORKSHOP 3 Skånsk Arbetskraft

KÄRL
Vi ringlar och tumma kärl i lera. Kärl som innehåller tankar, önskningar, livet...
WORKSHOP 2 Skånsk Arbetskraft

GEMENSAMT MÅLERI

Vi blandar våra egna färger. Vi gör en stor gemensam bild. Sakta växer bilden fram under både tystnad och lågmält prat.

 måndag 1 december 2014

WORKSHOP 1 Skånsk Arbetskraft


PORTRÄTT

Vi började med en beprövad och alltid lika kul övning med att teckna av varandra utan att titta på pappret. Det blev många och underbara porträtt och många skratt!

Alla valde ut två bilder var - en som var lite lik och en som uttryckte hur man kände sig.


Vi fortsatte vårt porträttskapande med ett "inre porträtt", ett affirmationscollage. Klippa, klistra, drömma, tänka, tänka om...

tisdag 18 november 2014

KULTURREHABILITERING


Vi arbetar med skapande kulturrehabilitering med bland annat workshops bildskapande såsom måleri, foto, animation, skulptur och text. Våra intresse är bild i alla former - från måleri, teckning, konsthistoria till fotografering, animering och bildbehandling på dator. 

Vi har arbetat som bildpedagog respektive bildlärare med elever i olika åldrar under många år bland annat genom Malmö Kulturskola, Kulturkopplingen, Malmö Stadsbibliotek, Levande Verkstad, sjukhusskola samt med bildpedagogik på gallerier och utställningar. Vi har även arbetat med vuxna i fortbildning med olika material och tekniker. 

Vi har egna erfarenheter av att kultur kan vara läkande, att alla har behov av att utrycka sig genom bild, musik, dans… och att man genom kulturens olika konstarter kan uttrycka känslor som ibland är svårt att sätta ord på. 

Genom skapande får man tillbaka handlingskraft och öka självförtroende och glädje.

Att skapa och hitta sitt uttryck i tillåtande, kravlösa och inspirerande workshops kan vara vägen till självkännedom och avkoppling och därmed minska utmattning och andra stressymptom.

Vår tanke är att dels hålla i workshops som innehåller givna, stärkande bildövningar och dels stödja i fritt arbete om det önskas.Vi presenterar även Malmös kulturutbud eller diskutera och arbeta utifrån film och litteratur. 

Kopplingen mellan kultur och hälsa blir allt tydligare

Forskning visar att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess. Det handlar inte bara om psykologiska effekter, som bygger på vad personerna upplever, utan också rent biologiska och fysiologiska effekter. 

Så kallad kulturhälsa kan stimulera kreativitet, öka känsla av sammanhang mellan människor och till och med påverka känslor och beteenden som gör att livet blir lättare att leva. Dessutom visar det sig att kulturaktiviteter kan berika och öka minneskapaciteten, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk och gör att vi påskyndar inlärning.

Enligt Christian Blomstrand, professor i neurologi är kulturens styrka att den väcker känslor. Därför kan den också påverka en läknings- och rehabiliteringsprocess. Kultur kan egentligen vara allt som ger ett socialt sammanhang och positiv stimulans. – Kultur i sig ger ett driv till att förbättra andra funktioner. 

Ninni Hausenkamp Lundqvist bildpedagog, illustration, multimedia 0763-508801 n.hausenkamplundqvist@gmail.com

Rose Marie Nilsson konstpedagog, gallerist, bildlärare 0702-638733 rose.nilsson1@gmail.com 

kulturoretur@gmail.com

KULTURORETUR